Duygusal Zeka

Okulda Duygusal Zeka

Okulda Duygusal Zeka

Eğitim sistemi için Duygusal Zeka

Eğitimciler için, Duygusal Zeka neden önemli?

Duygusal zeka becerileri, akademik ve ömür boyu başarı için önemlidir.

Duygusal zeka becerilerine okullarda genellikle sosyal duygusal öğrenme (SEL) denir.

Sosyal duygusal öğrenme, EQ becerilerinin öğretildiği, öğrenillenlerin uygulandığı bir süreçtir.

Sosyal Duygusal Öğrenme süreci, farkındalık, seçimler ve amaçlar konusunda derinleşmemize ve ÖĞRENMENİN gerçekleşebileği bir OKUL ORTAMININ yaratılmasına yardımcı olur.

Başarılı SEL programları olan okullar, çocukların öğrenmeye odaklanabilecekleri güvenli, ilgi çekici ve iyi yönetilen ortamlardır.

SEL öğretmek, şiddet ve çatışmayı azaltır, güven, katılım ve merak atmosferini çoğaltır.


Sosyal Duygusal Öğrenme Süreci

  • Duyguların anlaşılması ve istenilen sonuçlar için yönlendirilmesi, 
  • Pozitif hedefler belirlenmesi ve elde edilmesi,
  • Başkaları için empati hissetmek ve göstermek,
  • Olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
  • Sorumlu kararlar vermek

için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri çocukların ve eğitimcilerin edinmesini ve etkili bir şekilde uygulayabilmesini hedeflemektedir. 

Six Seconds Felsefesi

Önerilen Ziyaretler