Duygusal Zeka

İş Yaşamında Duygusal Zeka

İş Yaşamında Duygusal Zeka

Şirketinizin performansında ve mali durumunda çalışanlarınızın Duygusal Zeka’sının ne denli önemli olduğunu biliyor muydunuz?

Bir kişinin zamanın önemli bir bölümünü geçirdiği ve gün içerisinde pek çok duygusal etkileşimde bulunduğu yer olan iş yaşamı elbette “Duygusal Zeka” ve “yetkinliklerinin” en sık kullanıldığı alandır. Sektör bağımsız tüm organizasyonlarda, pozitif değişim için Duygusal Zeka’nın ölçülebilir ve öğrenilebilir olması şirketlerin performasına çok önemli katkıda bulunmaktadır.

Günümüzün rekabetçi ve sürekli yenilenen piyasalarında;

 • performans yaratan liderlerle çalışmak,
 • işe gelmeme, eleman devir hızı ve düşük performans kaynaklı maliyetleri azaltmak,

Duygusal Zeka ile mümkün! :)

Global olarak yapılan araştırmalarda iş hayatında yaşanan zorlukların %65’lik kısmının “insan kaynaklı” olduğu açıklanmıştır. Ölçülebilir ve öğrenilebilir; koçluk ve eğitim ile geliştirilebilir olan Duygusal Zeka Yetkinlikleri organizasyonların performansında önemli bir artış yaratmaktadır.

1990 yılında ilk araştırmanın* yayınlanması ile yenilikçi kuruluşların eğitim ve kurumsal dönüşümlerinde rekabet avantajı yakalamak için kullandıkları bir araç haline gelen Duygusal Zeka yetkinlikleri,  başta liderlik gelişimi olmak üzere organizasyonel dönüşüm, işe alımlar ve çalışan bağlılığı alanlarında kullanılmaktadır.

*1990 yılında Hardvard Üniversitesi’nden psikolog Peter Salovey ve New Hampshire Üniversitesi’nden John Mayer “Emotional Intelligence” ile ilgili iki tane makale yayımlamışlardır.

Duygusal Zeka Programları ile satış, müşteri memnuniyeti, liderlik ve takım performansını arttırma alanları başta olmak üzere Six Seconds tarafından gerçekleştirilen pek çok global örnek bulunmaktadır. Bu örnek çalışmalardan bazıları şöyle:

Satış performasını ölçülebilir şekilde arttırmak için Duygusal Zeka

Bass Brewers

İngiliz Bass Brewers şirketinde 33 yönetici ve satış temsilcisi ile yapılan bir çalışmada Duygusal Zeka ile satış performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Katılımcılar hem yöneticileri tarafından değerlendirilmiş hem de bir öz değerlendirme tamamlamışlardır. Çalışmada, önemli çıktıların bileşenlerinden performans için bir ölçek belirlenmiş ve sonra performans dereceleri Duygusal Zeka skorları ile karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar:

 • Kendilerini Duygusal Zeka yetkinliklerinde daha yüksek değerlendirenler daha yüksek performans göstermektedirler.
 • Duygusal Zeka yetkinliklerinde kendilerini daha yüksek değerlendirilenler ürün dağılımı, satış yapılan yeni müşteri adedinde ve kazanılan çalışan primlerinde de daha yüksek performans sergilemişlerdir. Bu çalışanlar, kendi yöneticileri tarafından da yüksek performans sergiledikleri yönünde değerlendirilmişlerdir.
Duygusal Zeka becerileri, etkili ilişkiler için altyapıyı oluşturmaktadır. 

Amerika Üretici ve Hizmet Şirketleri Derneği

Amerika’daki üretici ve hizmet şirketleri derneğinin yaptığı bir araştırmada müşterilere “neden bu şirketleri bıraktıkları” sorulmuştur. Alınan cevaplarda, sebebin %30’u ürün kalitesi ve teknik yeterlilik iken %70’i duygusal ve insan ilişkisi faktörlerine bağlı olduğu açıklanmıştır.

American Express

American Express’de gerçekleşen bir EQ projesinde, bir grup Finansal Danışman 3 günlük duygusal farkındalık eğitimine alınmışlardır. Takip eden yılda, eğitimi almış olan danışmanların satışları diğer meslektaşlarına göre %2 fark göstermiştir. Küçük bir değişim gibi düşünülse de bu sebeple kazanılan ek milyonlar firmayı aynı eğitimi tüm danışmanlar için tekrarlamaya ikna etmiştir.

MetLife

Aynı şekilde, iyimserlik bazında – ki bu Duygusal Zekanın yetkinliklerinden biridir- seçilen MetLife satış personeli, diğer satış personelinden %37 daha fazla satış gerçekleştirmişlerdir.

Müşteri memnuniyetini arttırmak için Duygusal Zeka

Orlando Sheraton Studio

Orlando Sheraton Studio otelinde 1 yıllık bir proje ile müşteri memnuniyeti, satış, çalışan motivasyonu ve işbirliği için çalışıldı. Önce bir çalışan anketi düzenlenmiş ve eğitim, gelişim konusunda 3 kritik noktaya karar verilmiştir. EQ becerilerini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak için bir dizi eğitim tamamlanmıştır. Aynı zamanda, yönetim ekibi daha pozitif, tutarlı ve güvene dayalı bir kültür yaratmak için çalışmışlardır. Sonuçta, müşteri memnuniyetinde (%8) ve Pazar payında  (%24) etkileyici bir artış ile eleman devir hızında anlamlı bir düşüş (-%19,6) elde edilmiştir.

Liderlik performansını arttırmak için Duygusal Zeka

Yüksek EQ’ya sahip liderler daha iyi kararlar alıp, daha etkili bağlantı kurup çalıştıkları kişileri etkileyerek iş için doğru çalışma ruh halini yaratırlar.

PepsiCo

PepsiCo’da yapılan bir çalışmada liderlik ile EQ arasındaki bağı çok net ortaya çıkarmıştır. EQ yetkinlikleri yüksek olan liderler diğerlerine göre daha iyi sonuçlar elde etmektedir. Buna göre bu liderler:

 • Verimlilikte % 10 artış
 • Yönetim kadro devrinde %87 düşüş (4 milyon$)
 • Ekonomik değerde 3.75 milyon $ artış ile
 • % 1000’in üstünde ROI yaratmışlardır.

Johnson&Johnson

PepsiCo’daki gibi bir çalışma, global Johnson&Johnson firmasında 358 lider ile yapılarak üstün liderlik performansı ile Duygusal Zeka arasında kuvvetli bir bağ olduğu tespit edilmiştir.

Daha iyi bir takım performansı ile yüksek üretkenlik ve kar artışı yakalamak için Duygusal Zeka

Global bir ilaç şirketi Six Seconds Duygusal Zeka Değerlendirme Aracı SEI’yi EQ yetkinliklerini analiz etmek için kullandılar. Bunu takiben, eğitim ve koçluk ile Kilit Müşteri Yönetim ekibini canlandırmayı hedeflediler. Ekibin genel EQ değeri %8,9’luk bir artış gösterdi. Aynı dönemde takım, çift haneli kar artışına ulaşarak stratejik vizyon, odaklanma, özveri, ulaşabilme ve olumlu ilişkilerde de önemli gelişme göstermişlerdir.

Duygusal Zeka ile bağlantılı başarıyı tanımlayan 4 faktör

İş yaşamında pek çok noktada altı çizilen “başarı” kavramı Six Seconds tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Sonuçta, başarıyı tanımlayan 4 faktörün hepsinin Duygusal Zeka ile bağlantılı olduğu görülmüştür.

Başarı faktörleriyle yapılan analizlere göre Duygusal Zeka genel performansı %55’lik bir oran ile önceden tahmin edebilmektedir. 4 Duygusal Zeka yetkinliği genel performans ve başarıya en fazla katkıyı sağlamaktadırlar. Yukarıdan aşağıya yapılan sıralamada bu yetkinlikler;

 • iyimserliği deneyimlemek,
 • içsel motivasyonuna bağlanmak,
 • asil hedeflere yönelmek,
 • empati geliştirmektir.

Bu da başarının bilinçli davranış ile harekete geçirilip bir nedene bağlılık ve diğer insanlar ile gerçek bağlantılar ile desteklendiğini göstermektedir.

Harvard Business Review tarafından ifade edildiği gibi “Duygusal Zeka zor zamanlarda vazgeçilecek bir lüks değildir. Bir temel araç olan Duygusal Zeka, incelikle uygulandığında kurumsal başarı için temel anahtardır.

Duygusal Zeka iş yaşamında Six Seconds’ın uzmanlığı ve bilimsel altyapısı ile geliştirilen değerlendirme araçları ile sonuç üretilmesine katkı sağlamaktadır. Bu değerlendirme araçlarında gelişim için ön planda tutulan 8 adet Duygusal Zeka yetkinliğinden* bahsedilmektedir. Bu yetkinliklerdeki artış %50-%60 oranında bireylerin Etkileme, Karar verme, Etkinlik, İlişki kurma, Yaşam kalitesi ve Refah alanlarını olumlu yönde geliştirmektedir.

*Duyguları Okumayı Geliştirmek, Kalıplarını Fark Etmek, Sonuçları Düşünmeyi Uygulamak, Duygulara Yön Vermek, İçsel Motivasyonuna Bağlanmak, İyimserliği Deneyimlemek, Empati Geliştirmek, Asil Hedeflere Yönelmek.

Duygusal Zeka yetkinlikleri nasıl bir fark yaratmaktadır?

Duygusal Zeka yetkinlikleri yüksek olan liderler, birlikte çalıştıkları kişilere ilham verirler. Bu da verimliliği ve üretkenliği arttırır.

Six Seconds tarafından, liderlerin Duygusal Zeka kullanımları ile ilgili yapılan global araştırmada çok çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada, Six Seconds SEI360 değerlendirme aracı kullanılarak binlerce lider, astları, süpervizörleri, iş arkadaşları ve direkt rapor edenleri tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca, binlerce açık uçlu soru tek tek incelenerek sonuçlar hazırlanmıştır.

Sonuçlar 2 ana temel başlık ile açıklanmıştır.

İlki iş yaşamında üstün performans sergileyen liderlerin ortak özellikleri şunlardır:

 • İnsanların birlik ve desteği hissettikleri pozitif bir takım yaratmaları ve etkili olmaları,
 • Çalışanlar için zaman yaratmaları. Kişisel bağ kurmaları. Mentorluk sergilemeleri,
 • Takımı mutlu bir şekilde yönetmeleri. Önemli sorunlar ile başa çıkmak için süreç geliştirmeleri,
 • İlişkileri sürdürebilmeleri ve önemseyen bir kültür yaratmaları,
 • Müşteri odaklı mükemmel duygusal etkileşim yaratmaları,
 • Düşünceleri desteklemeleri. Bir lider olarak özen göstermeleri ve bu sayede herkesi özen göstermeye teşvik etmeleri,
 • Her ayrıntıyı dinlemesi ve bireysel ihtiyaçları takdir etmesi olarak ifade edilmiştir.

Beraber çalıştıkları kişiler üstün performanslı liderleri tanımlarken %62 oranında Duygusal Zeka yetkinliklerine vurgu yapmışlardır.

Sonuç olarak üstün liderler için:

Özen gösterdiğini hissettiren, etkili vizyona sahip olup bunu paylaşan kişilerdir. Onlar, harika liderliğin en güzel örneği olup takımlarına güvenirler; takımlarını desteklemek için her zaman oradadırlar” denmektedir.

İkinci başlıkta ise,  başarılı liderlerin beyin yetenekleri ele alınmıştır. Buna göre üstün performanslı liderlerin kullandıkları 18 beyin yeteneği tespit edilmiştir.

Sonuçta “Duygular insanları, insanlarda performansı harekete geçirir.

Etkileşimi (özen gösterme ve bağlılık duyguları), Duygusal Zeka yetkinlikleri ile teşvik eden liderler kayda değer kar artışları sağlamaktadırlar.

Müşteri sadakatinde ortalamanın %56 üzerinde oluşturulan yüksek etkileşimli takımlar,

 • Verimlilikte ortalamanın %38 üzerinde
 • Karlılıkta ortalamanın %27 üzerinde
 • İşten ayrılmalarda %50 altındadır.

Bu da Duygusal Zekanın, çalışanlar ve liderler için akla yatkın bir profesyonel yetkinlik olduğunu ispatlamaktadır. Aynı zamanda bilişsel zeka, genel yetenek ve bilgiye kıyasla başarı için daha önemli bir ön işaret olduğu da belirtilmektedir.

Duygusal Zeka, duygular ile akıllı olmaktır.

Kurumların ihtiyaçlarına uygun hazırlanan eğitimler ve koçluk çalışmaları ile daha verimli, sistemli ve başarılı olmaları için çalışıyoruz.

Sonuç oldukça etkili : “Duygusal yetkinlik başarılı liderleri farklılaştırmaktadır.

Duygusal Zeka ile Çift haneli performans artışlarına ulaşmak mümkün çünkü

Duygusal Zeka Performansı harekete geçirir…

Kaynakça:
*Burada belirtilen tüm çalışmalar Six Seconds Emotional Network tarafından hazırlanan “EQ Business Case 2016” makalesinden alınmıştır.

Önerilen Ziyaretler