Duygusal Zeka

Duygusal Zeka İle Tanışın

Duygusal Zeka İle Tanışın

Her şey yaklaşık 2000 yıl önce Plato "Öğrenmenin duygusal bir temeli vardır." diye yazdığında başladı. O zamandan beri bilim adamları, eğitimciler ve filozoflar duyguların önemini ispatlamak için çalıştılar. Ne yazık ki, bu 2000 yılın büyük bir kısmı için ortak düşünce "Duygular iyi kararlar vermemizde ve odaklanmamızda önümüze engel olarak çıkar.” şeklindeydi. Son otuz yılda ise giderek artan araştırmalar tam tersini kanıtladı.
Ekim 1995 yılında ki yayınında Time Dergisi EQ’yu kapak yaparak en önemli gündem maddelerinden biri olarak görüldüğünü göstermiştir.

Şimdi siz de kendiniz, aileniz ve şirketiniz için EQ’yu daha fazla gecikmeden hemen  bugün ana gündeminize taşıyın ve yaşamınıza alın. 

Duygusal Zeka ile ilgili daha fazla bilgi mi? İşte geliyor.

Duygu nedir? Zeka nedir?

Duygu

Dr. Maruice Elias’a göre; duygular, çevrelerinde neler olup bittiği konusunda insanoğlunun uyarı sistemidir. Duygular, hayatımızda işlerin nasıl gittiğine dair en güvenilir göstergelerdir. 

Karen Stone McCown, Six-Seconds Başkanı ve Kurucusu’na göre; duygular, dünyaya olan yanıtlarımız düşüncelerimiz, hislerimiz ve eylemlerimizin birleşimiyle oluşur. En önemlisi  her birimizin kendi duygularımızı yarattığımızdır. Yanıtlarımız kendimize söylediğimiz düşüncelerimiz tarafından şekillendirilir. Kendi inançlarımızı ve kalıplarımızı  netleştirdiğimizde, aslında kendi hayatlarımızı seçtiğimizi öğreniriz. Düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimiz için sorumluluk alırız, biz sorumlu oluruz. 

Zeka

Çocuklar ve yetişkinler için olan zeka testlerinin mucidi David Wechlser’e göre zeka; dünyayı anlayabilme, düşünebilme ve zorluklarla karşılaşıldığında kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisidir.

Yine zeka konusunda araştırmalar yapmış akademisyen Sternberg’in (1996) çalışmaları IQ’nın yaşamdaki başarının % 4’ü ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. O’na göre zeka bireyin kendi kendini yönetebilme kapasitesidir. Stenrnberg, yüksek IQ’nun akademik başarı getirebileceğine fakat hayatın diğer alanlarında hedefe yönelik eylemlere yol açmayacağına inanmaktadır. Kendi standartları veya başkalarının standartları doğrultusunda başarıyı yakalamış insanlar sadece okullarda değer verilen hareketsiz zekaya güvenmekten çok birçok alanda beceri sahibi olmuş, bu becerileri geliştirmiş ve uygulamış kişilerdir. 

IQ bazlı zeka testleri kişinin yaşamdaki performansını ölçmekte yetersizdir.


Duygusal Zeka Kavramı nasıl ortaya çıktı?

1950'lerde, Abraham Maslow insanların duygusal, fiziksel, ruhsal ve zihinsel güçlerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında yazmış, çalışması Rönesans'tan bu yana hümanizmin en büyük kutlaması olabilecek "İnsan Potansiyeli" hareketini tetiklemiştir. 1970'lerde ve 1980'lerde insan kapasitesine yönelik pek çok yeni bilgi gelişmiştir.

Yale Üniversitesi’nde Profesör olan Peter Salovey,  son 20 yıl içinde duygular ve zeka hakkındaki inançların her ikisinin de değiştiğini, zekanın bir zamanlar mükemmellik olarak görülürken artık insanların hayatta daha çok şey olduğunu farkına vardığını söylemektedir. Duygular bir zamanlar zayıflık olarak görülürken, insanlar artık duyguların önemli değerlere sahip olabileceğini kabul etmektedir.

"EQ" nun kökeni; 1990 yılında Peter Salovey ve John D. Mayer tarafından yazılan "Duygusal Zeka" adlı bir makaledir. Makale EQ'yu bilimsel olarak test edilebilir bir "zeka" olarak tanımlamıştır.


Duygusal Zeka Nedir? 

Six Seconds; Duygusal Zeka’yı en uygun kararlar vermek için düşünceyi ve duyguları harmanlamamızı sağlayan yetkinlikler seti olarak tanımlamaktadır.

Birçok kişiye “duygularını kapıda bırakmaları“ söylenirken, “Six Seconds”ın temel dayanağı; duyguların etkili karar verme ve motivasyon için gerekli olduğudur. Eğer EQ’nuzu etkin olarak kullanırsanız iletişim kurmak ve kritik yolda odaklı kalmak için başkalarını daha iyi etkileyebilirsiniz. İşte bu yüzden 2106 da Harward Business Review Duygusal Zeka’nın, “mesleki başarının anahtarı” olduğunu söylemektedir.

Duygusal Zeka; mantığımızla duygularımızı iyi dinleyip bunların ikisinin de kendi hedeflerimize hizmet etmesi için etkin olarak kullanılabilmesi yeteneğidir. 

Duygusal Zeka, duygularla akıllı olmaktır.

Yapılan araştırmalara göre; duygusal zeka yetkinliklerini başarılı bir şekilde kullanan liderler diğerlerine göre 43 kat daha fazla başarılı sonuç üretmektedirler.


Six-Seconds’ın Duygusal Zeka Modeli:

 

Kendini Tanı (Öz Farkındalık) 

İçimizde ne olduğuyla ilgilidir. Kendi duygularımızın farkında mıyız? Kendimizi tanıyor muyuz, duygularımızı biliyor muyuz?

Kalıplarımızı ve duygularınızı fark etmemiz bizi “neyin” harekete geçirdiğini anlamamızı sağlar.


Kendini Seç (Öz Denetim) 

Farkında olarak hareket etmek ve kendini yönetmekle ilgili. Kendi hayatımıza ilişkin farkındalıkla ne kadar çok seçenek üretebiliyoruz? Bu konuda ne kadar çeşitlilik gösterebiliyoruz?

Bilinçsizce tepki vermek yerine; bilinçli olarak düşünce, duygu ve davranışlarımıza yön vermektir.


Kendini Ver (Kendi Kendini Yönetme)

Uzun vade ile ilgili neler yapmak istiyorum? Bunlardan kendim için en sağlıklı olanı seçip bu konuda kararlı adımlar atıyor muyum? Sinirlendiğimde, üzüldüğümde ya da çok mutlu olduğumda önüme açılan seçeneklerin ne kadar farkındayım? Yoksa kendimi kilitlenmiş, çözümsüz mü hissediyorum? Ve gitmem gereken yolda kararlı adımlar atabilir miyim?

Günlük seçimlerimizi daha üst amacımıza uyumlu hale getirmemiz tüm güç ve potansiyelimizi  açığa çıkarır.

 


 

Amaç, düşünceyi ve duyguyu daha etkili yaşamak için bütünleştirmektir. 


Duygusal Zeka Yetkinliği nedir?

Joshua Freedman 23 Eylül 2015’te EQ Life’ta yazdığı “Duygularımı nasıl daha iyi kontrol edebilirim?" başlıklı yazıda bakın ne diyor;

  1. Perspektifinizi değiştirin: Korku, kızgınlık, kıskançlık gibi en meydan okuyucu olanlar bile olsa duyguların bir nedeni vardır. Onlar bizden bize mesaj taşırlar. Burda bir akıl&bilgelik vardır. Duyguları yönetmek yerine davranışlarımızı kontrol edebiliriz.
  2. Duygu stratejisi yaratın: Daha sonra neyin olmasını istediğimizi düşünelim. Hangi hisler bunun olmasına yardımcı olur? Her durumda çoklu duyguların olması ihtimali vardır. İlerlememize yardımcı olacakları çağırabiliriz.
  3. Merhamet/Şefkat pillerinizi şarj edin: Başkalarıyla ilgilenmek bizim merhamet pillerimizi şarj eder ve bu bizim içsel barışımızı arttırır.

Duygularımızı adlandırmak bize temel bir alan verir. İlk adım “ben buyum”, “ben şu şekilde hissediyorum"u tanımlamanızdır. Bu bizim bu duygu olmadığımız anlamına gelir ve duyguların geçici olduğunu bize hatırlatır. Şuanda hissettiğimizden daha fazla olduğumuzu hatırlarsak duygularla daha barış halinde olabiliriz aynı zamanda duyguların bize söylemeye çalıştığını dinleyebiliriz.


Lider olarak Duygusal Zeka sizin için neden önemlidir?

Liderin işi; ekipteki her bireyin kapasitesinin ötesinde iş yapmasını sağlamaktır. Böyle bir liderlik insanların tüm potansiyellerini kullanmaları için onları doğru görevlendirmekle olur.

Lider; farkında, özgün, tutkulu, ve bütünlük içinde hareket ederse insanların içindeki en iyiyi ortaya koyacakları ortamı yaratmak için güven, bağlılık ve uyumu biraraya getirecektir.

İyi bir lider olmak için bir formül, takip edilecek sihirli bir yol yoktur. İyi bir lider kendi yolunu çizer. Kendi eşsiz beceri ve niteliklerine dayanan bir yoldur bu. İyi bir lider olmak için başkasının tarzını taklit edemez veya kurallarla belirlenmiş bir davranışlar setini kullanamayız. Bunun yerine kendi güçlü ve zayıf yanlarımzı bilmek üzere dikkatle kendimizi değerlendirmemiz ve ileriye taşımamız gerekir.


SONUÇ

Bugünün dünyasında başarılı olmak, iyi ekipler yönetmek, müşteri kaybetmemek, pazar payını arttırmak, alanınızda fark yaratmak için yapmanız gereken tek şey önce şirket değerlerini, çalışan profilini ve sonra müşteri beklentilerini doğru anlayabilmek, elinizdeki seçenekleri çoğaltabilmek ve sizi sonuca götürecek aksiyonları alabilme yetkinliğinde olmaktır. Bunu yapabilmenin en kısa ve sağlıklı yolu ise duygusal zeka araçlarını kullanmakla olur.

Duygular insanları, insanlar performansı harekete geçiririr ve mantık her zaman duyguyla harmanlandığında anlamlı sonuçlar doğurur.

 

Kaynakça : 
http://www.6seconds.org/2010/01/26/emotional-intelligence-definition-history/
Michael Miller,  17 May 2016, EQ Life, http://www.6seconds.org
 Joshua Freedman 23 Eylül 2015’te EQ Life, http://www.6seconds.org
Joshua Freedman, Duygusal Zekanın 3 adımı  https://youtu.be/YOPHMj-sU4o 
Joshua freedman, 25 June 2000 , first published in EQ Today), http://www.6seconds.org
Joshua Freedman | Jan 27, 2010 | EQ Business, EQ Education, EQ Life, EQ Parenting, Six SecondsSEI Leadership Report

Önerilen Ziyaretler