Dünya Duygusal Zeka Araştırmaları

Dünya EQ Raporu - 2016

Dünya EQ Raporu - 2016

PDF Dosyası için info@hayatinritmi.com.tr 'ye mail atabilirsiniz.

160 ülkeden Duygusal Zeka hakkında veriler

Duygusal Zeka, günümüzün karmaşık dünyasında gerekli beceriler setidir. Etkililik, İlişkiler, Refah ve Yaşam kalitesi için anahtar ön göstergedir. Bu nedenle Dünya Ekonomik Forumu tarafından geleceğin ana yetkinliklerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

Dünyanın ilk ve en büyük Duygusal Zeka organizasyonu Six Seconds tarafından Duygusal Zeka alanındaki değişen trendleri izlemek üzere 2011 yılından bu yana 2 senede bir “Dünya EQ Raporu” hazırlanmaktadır. Rapordaki analizler dünyanın en kapsamlı Duygusal Zeka verilerini, 160 ülkeden 200.000 kişilik dengeli, rastlantısal bir örneklem kullanarak ortaya koymaktadır. Veriler, Six Seconds’ın bilimsel altyapısı ile hazırladığı envanteri kullanılarak oluşturulmaktadır.

“ Dünya EQ Raporu “ 8 farklı sektördeki Duygusal Zeka durumuna bakar ve her sektörde yüksek performans gösterenlerin kilit yeteneklerini tanımlar. Duygusal Zekası yüksek olan sektörler lojistik / ulaştırma, eğitim ve sağlıktır. Ayrıca bu rapor, dünyanın 7 bölgesindeki toplam Duygusal Zeka puanlarını (Avrupa / Orta Doğu / Afrika, Amerika ve Asya / Avustralya / Okyanusya'yı) karşılaştırmaktadır. İlginç bir şekilde, bu bölgeler son derece farklılık göstermektedir. Örneğin, Asya'daki en yüksek puanlı yetenekler Amerika'da en düşük olanlardır.

Raporda ayrıca, cinsiyetler arasındaki Duygusal Zekada da bazı önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Örneğin, tüm bölgelerde erkekler problem çözme beyin yeteneğinde kadınlardan daha güçlü puanlara sahipken, kadınların önceliklendirme ve derin düşünmede beyin yetenekleri daha güçlüdür.

“Bu çalışma, Duygusal Zekayı izlemek için “veri seti” yaklaşımının ilk kez kullanıldığı bir çalışmadır. Rastgele, dengeli, küresel örneklem, bu önemli konuda gelecek araştırmalar için kesin bir temel oluşturuyor.” Six Seconds CEO Joshua Freedman. 

Azalan Duygusal Zeka, Artan Uyuşmazlık

Duygusal Zeka puanları küresel olarak azalmaya devam etmektedir. Önceki rapordan bu yana, en büyük kayıplar Duygusal Zeka yetkinliklerindedir.

Six Seconds tarafından 3 ana alanda tanımlanan ölçülebilir, öğrenilebilir ve geliştirilebilir 8 Duygusal Zeka yetkinliği bulunmaktadır.

Bu rapordaki son verilerin bir önceki rapor ile karşılaştırılması sonucu aşağıdaki 3 yetkinlikte düşüş bulgulanmıştır.

  • Duygulara Yön Vermek -3.3%
  • İçsel Motivasyonu Bağlanmak % -2.9
  • Empatiyi Geliştirmek  -% 2.4

Bu yetkinlikler, toplumsal davranışlarla da ilişkilidir. Daha az duygusal denge ve başkaları için daha az şefkat ile, insanların daha uçucu ve yıkıcı yollarla davranma olasılıkları artmaktadır. Daha az iç motivasyonla, insanlar daha pasiftir.

Dünya genelinde puanlar düşerken, bu becerilerde en büyük düşüşün yaşandığı bölge Amerika'dır.

EQ Performans için Önemlidir

Duygusal Zeka skorları performansla yakından ilişkilidir ve Etkililik, Refah, İlişkiler ve Yaşam Kalitesi tarafından tahmin edilen dört temel başarı faktöründeki varyasyonun % 55'i ile korelasyon göstermektedir. İş yaşamındaki performans ile Duygusal Zeka skorlarının bağlantısını inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır. https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/is-yasaminda-duygusal-zeka,125

Bu araştırmalardan birinde Duygusal Zeka puanı ortalamanın üzerinde olan liderlerin diğerlerine oranla 43 kat daha fazla performans sergiledikleri” tespit edilmiştir. Duygusal Zeka, duygularla akıllı olmaktır. Daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için Duygusal Zeka yetkinliklerini bireylere ve kurumlara öğreten Six Seconds, misyonunu dünyada 1 milyar insanın Duygusal Zekayı deneyimlemesi olarak tanımlamaktadır.

Bu misyona uygun olarak “Dünya EQ Raporu” gibi Duygusal Zeka alanındaki bilimsel araştırmalara da  öncülük etmektedir.

Önerilen Ziyaretler