Danışmanlık

Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlık Yaklaşımımız

Ulusal ve uluslararası alanda bilgi birikimi ve tecrübemizle saygın bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.  Şirketinizin hedef ve amaçları doğrultusunda ihtiyaçlarını belirliyor, daha verimli, daha sistemli sürdürülebilir bir gelişim için yol haritası çiziyoruz. Organizasyonun ihtiyaçlarını  öne çıkararak ilerlemeyi tercih ettiğimiz bu sürecin her aşamasında da size eşlik ediyoruz.

“Danışmanlık” tıpkı dekatlon yapmak gibidir.

Farklı uzmanlıklarımızla başarınız için çalışıyoruz.

Güvenilir bir model ve araç kullanıyoruz.

Danışmanlık Hizmeti Sunduğumuz Alanlar

  1. Vizyon-Misyon-Strateji Oluşturma
  2. Organizasyon Yapı Dönüşümü
  3. Kurum Kültürü Oluşturma
  4. Güven İnşa Etmek
  • Vizyon/yön/hedeflerin netleştirilerek temel stratejilerin oluşturulması ve buna uygun planlamaların yapılması
  • Yeni iş geliştirme ve mevcut müşterilerin memnuniyetine yönelik stratejilerin oluşturulması
  • Kurum içindeki iletişimi güçlendirerek güven artışının sağlanması
  • Çalışanların işi yaparken etkili olmaları konusunda iş birliği ve delegasyonun arttırılması
  • Sürdürülebilir performans artışına yönelik bir kültür yaratmak için olumlu gelişim ihtiyacının karşılanması konularında birlikte çalışabiliriz. Tüm hizmetlerimizi faydayı arttırmak için Koçluk ve Eğitimlerimiz ile de destekleriz.