Blog

Duygusal Zeka ile Çalışan Performansı ve İşte Kalış Süreleri arasında ki İlişki

Duygusal Zeka ile Çalışan Performansı ve İşte Kalış Süreleri arasında ki İlişki
Paylaş

2017-02-10 18:45:56

Bir hastanede gerçekleştirilen duygusal yetkinlikler ve stres azaltma programında ortaya çıkan sonuçlar ele alındığında tüm personel arasında işten ayrılmalarda %50, stajerler arasında %80 azalma gerçekleşmiştir.

Değerlendirin: Bir duygusal zeka gelişim programı şirketinizin yıllık karını nasıl etkiler?

Yeni bir hemşirenin tahmini olarak işe alım, eğitim ve oryantasyonu için harcanan bedel 30.000 $ olarak hesaplandığında işten ayrılmalardaki azalma ile 1 yıldan az bir sürede hastane için 800.000 $ tasarruf sağlanmıştır.

Sizce Duygusal Zeka eğitim programı sizin şirketinizi ne kadar değiştirebilir?

 • Duygusal Zeka şirket çalışanları ve performans hakkında öngörü sağlayan güvenilir bir alandır.
 • Performans ile yüksek duygusal zekaya sahip olan çalışanlar arasında son derece güçlü bir ilişki vardır. Duygusal Zekası yüksek olan çalışanlar şirket içerisinde üstün performans sergileyerek iş yeteneklerini daha etkili kullanırlar.
 • Ayrıca yüksek seviyede Duygusal Zekaya sahip olan lider ile onların altında çalışanların memnuniyeti arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. Duygusal olarak zeki olan liderler, güvenli çalışma ortamları  yaratarak çalışanları yenilik yapmak ve üstün olmaları konusunda cesaretlendirirler.
 • 2006 yılında uluslararası bir petrol şirketinde gerçekleştirilen araştırmaya göre üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden nasıl ayrıldığına bakılmıştır.Katılımcıların duygusal zeka yetkinliklerine bakılarak – başarma motivasyonu, empati ve kendine güven – bunlar zihinsel zeka yetkinlikleri ile kıyaslanmıştır.
 • Gallup’un Amerikada çalışan nüfus arasından 2 milyon kişi ile yaptığı bir araştırmaya göre bu kişilerin sadece %26’sı yaptıkları işe kendilerini bağlı hissetmektedirler. Çalışmada personelin işe olan bağlılıklarını tahmin edebilmek için 3 faktör tanımlanmıştır. (bağlı olan personel 3  kat daha fazla mevcut işlerinde devam etmektedirler) Bağlılığa ilham veren faktörler:
 1. Supervizörleri tarafından ilgi gördüklerini hissediyorlar.
 2. Liderlik poziyonunda çalışan üstleri tarafından son 1 hafta içerisinde övgü ya da takdir almışlar.
 3. İşverenlerinin kendi gelişimleri ile ilgilendiğine inanıyorlar.

L’oreal’de uygulanan bir duygusal zeka eğitim programının sonucunda %63 daha az işten ayrılma tespit edilmiştir.

Sonuç

 • Yetenek için değişkenlik ve sert rekabetin arttığı bir çağda yaşıyoruz. Personelin performans ve işte kalma sürelerinde anahtar faktörün işyerinde yaşanan ilişkiler olduğu araştırmalarda görülmektedir.
 • Yüksek Duygusal Zekaya sahip olan liderlerin yarattığı çalışma ortamlarında personelin daha üstün performans ile uzun süreli çalıştıkları görülmektedir.
 • Yüksek duygusal Zekası olan çalışanlar üstün performans sergileyerek daha uzun süre aynı işyerinde çalışacaklardır.
 • Duygusal Zeka başarıyla tespit edilebilir, öğretilebilir ve uzun süreli sonuç almak için öğrenilebilir. Günümüzün iş dünyasında Duygusal Zeka eğitimi için yapılacak yatırım çok akıllıca ve gereklidir.


Önerilen Ziyaretler
En Çok Okunan Blog Yazıları
Diğer Blog Yazıları