Hayatin Ritmi Sizin İçin Kaleme Aldı

Karar Verme ve Duygusal Zeka

...

Decrease in EQ while position increases

...

Know yourself with EQ

...