EQ Danışmanlık
Facebook Twitter Youtube Instagram
EQ Shop EQ Shop Blog Blog
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • LinkedIn

Yaklaşımımız

Hayatın Ritmi, ulusal ve uluslararası alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle, danışan şirketin ihtiyaçlarını hedef ve amaçlar doğrultusunda net olarak ortaya çıkarır. Bu doğrultuda daha verimli, yenilikçi ve sistematik yaklaşımlar ile sürdürülebilir bir gelişim için yol haritası çizer. Danışmanlık yolculuğu boyunca da her aşamada danışanının yanında olur.  Duygusal Zeka model, envanter ve araçlarında yararlanarak uluslararası düzelmede deneyimlenmiş verimli ve başarılı bir yol izliyoruz.

“Danışmanlık” tıpkı dekatlon yapmak gibidir. Farklı uzmanlıkları harmanlamayı ve sektör fark etmeksizin bütüncül bir bakış açısına sahip olmayı gerektirir.  Bunun yanı sıra, Hayatın Ritmi’nin tüm hizmetlerinde kullandığı gibi, süreç global geçerliliği olan model ve araçlarla desteklenir. Danışmanlık sürecinde en etkin kullandığımız araç Six Seconds “ Yaşamsal Veriler” modeli ve envanterleridir.

Danışmanlık Alanlarımız

1.    Vizyon-Misyon-Strateji Oluşturma
2.    Organizasyon Yapı Dönüşümü
3.    Kurum Kültürü Oluşturma
4.    Çalışan bağlılığı


Danışmanlık hizmetimiz boyunca:

Vizyon, yön ve hedefler netleştirilir, temel stratejiler belirlendikten sonra onlara uygun planlamalar yapılır,
Bu süreçler ekiplerin etkin katılımı ve sahiplenmesi ile yürütülür,
Kurum içindeki iletişim güçlendirilerek hem çalışanlar hem de müşteriler için güven artışı sağlanır,
Çalışanların etkinliğini arttırmaya yönelik iş birliği ve delegasyonun arttırılması yönünde çalışılır,
Sürdürülebilir performans artışı ve kurum kültürü yaratmak için aksiyon planlaması yapılır.

Ekibimizi yakından tanımak için tıklayınız

 

 

Etkinliklerimizden ve Eğitimlerimizden Haberdar Olmak İster misiniz ?

+90 216 687 09 77
info@hayatinritmi.com.tr